Strona główna  /  Miejsca  /  Rzeka Biała

Rzeka Biała

Rzeka Biała

 

Biała (niem. Bialka) jest to rzeka w południowej Polsce, stanowi prawy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 28,6 km, a przestrzeń dorzecza 139 km.

 

 

Jej źródłowe potoki wypływają ze stoków gór Beskidu Śląskiego: Klimczoka, Szyndzielni i Magury na wysokości ok. 800 m n.p.m. Rzeka płynie przez Pogórze Śląskie, ma swoje ujście w Dolinie Wisły w obrębie Czechowic-Dziedzic, na wysokości 242 m n.p.m. W dolnej części doliny Białej mieści się parę kompleksów stawów w Bielsku-Białej i Bestwinie.

Główne dopływy: Olszówka, Straconka, Niwka, Krzywa i Kromparek.

 Miejscowości nad Białą to: Bystra, Bielsko-Biała, Bestwina, Kaniów jak również Czechowice-Dziedzice. 

Przez wiele wieków Biała była i jest rzeką graniczną, rozdzielającą tereny historyczne Śląska i Małopolski

. Początkowo stanowiła granicę pomiędzy dawnymi diecezjami: krakowską i wrocławską. Od roku 1316 granica na początku pomiędzy księstwami śląskimi: cieszyńskim (od 1572 r wyodrębnionym z niego państwem bielskim) i oświęcimskim, potem po inkorporacji tego ostatniego do Korony w 1456 - pomiędzy Królestwem Polskim a ziemiami czeskiej korony. W czasie rozbiorów od 1772 roku rozdzielała prowincje imperium Habsburgów: Galicję i Śląsk Austriacki, stanowiła także rzekę graniczną pomiędzy miastami Białą i Bielskiem do połączenia tych miast w jeden organizm w XX wieku. Po II wojnie światowej do 1950 roku granica pomiędzy województwem śląskim i małopolskim.

fot:Joanna Graczyk

źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_%28dop%C5%82yw_Wis%C5%82y%29


 
Pozostaw Komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany.

Podobne


czupel

Czupel

hrobacza-ka

Hrobacza Łąka

sokolwka

Sokołówka

magurka-wilkowicka-1380894721

Magurka Wilkowicka